fbpx

BEINhardt, men nødvendig…

I tillegg til faren for en asteroide-kollisjon som kan føre til umiddelbar utslettelse av vårt intelligente liv, faren for krig mellom stormaktene som kan føre til menneskemasser på flukt og en levestandard på et minimum, er klimautfordringene en sannsynlig lang og smertefull avslutning av det hele hvis ikke forbruket reduseres og noen tør å gå i bresjen for å utvikle ny teknologi og banebrytende løsninger.

Etter flere år med en høy oljepris var mange blitt sedate da markedet fikk seg en voldsom knekk i 2015. Behovet for kreative og mer effektive løsninger hadde ikke vært tilstede fordi det ikke var nødvendig. Lønningene var høye, og behovet for ressurser hadde vært det eneste man fokuserte på. Dette hadde ført til at den naturlige teknologi- og kompetanseutviklingen i en rekke selskaper ble satt på vent, og gitt «gammel» teknologi og «gamle» produkter en unormalt høy pris. Interne systemer hadde fått vokse ut av proporsjoner i tillegg til at systemene hadde erstattet tilliten til det enkelte individ, og deres ansvarsfølelse.

BEIN Engineering ble etablert i februar 2016 som en reaksjon på det hele. Timingen var perfekt! De store tunge og trege systemene klarte ikke å tilpasse seg raskt nok, og var ikke forberedt på endring. Deres eneste mulighet var oppsigelser. Dette skapte frustrasjon, noe som igjen gjorde at de beste folka ønsket seg vekk. Dette åpnet opp for muligheter, gode muligheter. Ideen bak BEIN var enkel: vi skal ha flere BEIN å stå på, og vi skal benytte kompetansen og erfaringen vår der hvor det er behov for den!

Det er gjerne to grunner til hvorfor noen søker seg inn på design- og ingeniørfag; enten er du god i realfagene hvilket gir deg en «enkel vei» til en god lønn og et vel ansett yrke, eller så har du i deg den iboende skapergleden og ønsket om å utføre endringer. Nettopp sistnevnte var det ikke mulig til å få utløp for de siste årene i «oljebransjen». I BEIN Engineering derimot var det ikke andre muligheter i 2016, enn mulighetene i seg selv! Så, hva hadde vi? Tilgang til et knippe av dyktige, kreative og sultne designere, ingeniører, og et hav av muligheter!

Innovasjon koster, og det er ikke uten risiko. Men allikevel er det nødvendig for å få bukt med utfordringene vi alle og kommende generasjoner står ovenfor. Underveis i forsøket om å nå målene vil noen slag vinnes, og noen vil tapes. Det er ikke til å unngå.

BEIN Engineering er ikke redd for å påta seg oppgaver som andre har sagt nei til fordi konkurrentene ikke har turt å ta i det, enten på grunn av tid eller på grunn av oppgavens kompleksitet. BEIN Engineering er ikke redd for å ta risikoen sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger. I tillegg til å være faglig sterke og ha lang erfaring har vårt multidisiplinære lag valgt fagene sine fordi de har et brennende ønske om å gjøre noe nytt og noe annerledes. Tidvis er dette krevende oppgaver. Dette kan bety seine kvelder og netter. Vi må regne med å møte hindringer og bli møkkete på henda når vi jobber oss gjennom upløyd mark.

Våre markedsområder omfatter elektrifiseringsløsninger, fornybar energi, oppdrett, offshore kabel, landbasert kabel og industri så vel som forskning og utvikling. Vårt lag består av 3D designere, prosjektledere, mekaniske ingeniører, mariningeniører, kybernetikere og elektronikkingeniører. – Vi kan tegne, regne, skrive og lage ting for deg!

Vi skal ikke legge oss i pennalet uten å kunne si til ungene våre at vi gjorde hva vi kunne!!!

En kommentar om “BEINhardt, men nødvendig…”

Det er stengt for kommentarer.