fbpx

Fensfjorden prosjektet (Nexans)

BEIN Engineering har de siste to årene bistått Nexans i engineering og planlegging på et av Nexans mest kompliserte og banebrytende prosjekter. 4 kabler er i disse dager nettopp blitt installert i Fensfjorden nord for Bergen. Ruten var meget utfordrende, med en stupbratt skrent i sørenden, og et trangt og smalt inntrekk i nordenden. På det meste var vanndypet 530 meter.

Kablene ble trukket inn fra leggefartøyet Nexans Skagerrak og opp på første landtak ved Mongstad, hvor kablene ble hengt av i sjøen med systrømper (kinafingre) ved hjelp av dykkere. Herfra går sjøbunnen stupbratt ned til ca. 200 m vanndyp, med en helling på opp til 86 grader. Her ble sjøkablene lagt med en hold back-sikringer på ca. 160 m vanndyp. 

Kabelen ned skrenten er dekket med strakes, som demper effekten av VIV (Vortex Induced Vibrations). Installasjonsanalyser er gjort i Orcaflex, et dynamisk analyseprogram, for å sikre en forsvarlig installasjon ned den stupbratte veggen. Orcaflex er også brukt til å gjøre modale analyser av frispenn i skrenten, som igjen har blitt brukt i VIV- og utmattingsberegninger for å dokumentere kablenes levetid.

I nordenden ble kablene trukket inn fra utsiden av Iledalsvågen, helt inn til landtaket. Kabelen ble fløtet ut på vannet fra fartøyet og kontrollert ved hjelp av arbeidsbåter. Før kabelen ble dratt inn i Iledalsvågen lå det totalt ca. 1700 m med sjøkabel på vannet. Etter hele kabelen ble trukket inn på land, ble den senket ved hjelp av en av Nexans’ spesiallagde arbeidsfartøy. Senkingen krevde presisjon, og posisjonering ble sikret vha ROV og posisjoneringssystem fra en assisterende dykkerbåt.

Engineeringen har vært innholdsrik, med krevende ruteplanlegging, kompliserte analyser, spesifikasjon av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer. BEIN har vært involvert i prosjektet fra A til Å, inkludert å  bidra med å følge opp de marine operasjonene ombord på fartøyet. Sammen med Nexans er vi stolte av å kunne meddele at den alle de kablene nå er installert.

Les mer om hva BEIN kan bistå med innen kabelreparasjon og kabelinstallasjon her.

2 kommentarer om “Fensfjorden prosjektet (Nexans)”

Det er stengt for kommentarer.