fbpx

Retrofit av BWT og EGC systemer

Et møte med Goltens Oslo AS under Nor-Shipping 2019 ledet til et spennende samarbeid hvor BEIN Engineering AS fikk i oppgave å prosjektere elektro-delen av en retrofit av scrubber- og ballastvannhåndteringssystemer.

Goltens er en etablert systemintegrator som leverer Exhaust Gas Cleaning (EGC) og Ballast Water Treatment (BWT) systemer til skip. Som følge av de nye IMO-reglene til utslipp, måtte mange skip ettermontere scrubbere for rensing av eksos innen årsskiftet 19/20. Se mer om IMO 2020 her. Dette har åpnet for et marked med stort potensiale, og korte leveringstider. Akkurat en slik utfordring som passer BEIN Engineering.

BEIN traff Goltens under NOR-Shipping messa 2019 og avtalte et møte for en gjensidig presentasjon. Begge selskapene er lokalisert i nærheten av hverandre på Alnabru / Brobekk i Oslo. Det som skulle være et bli-kjent-møte viste seg og bli starten på et prosjektsamarbeid om retrofit av EGC og BWT systemer på en bulk carrier for en av sluttkundene til Goltens.

Oppgaven var å prosjektere det elektriske systemet til henholdsvis BWT og EGC systemene, som skulle installeres som retrofit om bord hos en av kundene til Goltens. Jobben inkluderte elektrotekniske beregninger, design og tegninger. Vi beregnet ny lastbalanse som grunnlag for valg av nye brytere og kabler for installasjonen.

  • Elektrotekniske beregninger, design og tegninger
  • Dokumentasjon
  • Klassing og godkjenning av retrofit

Videre gjorde vi kabelberegninger, selektivitetsanalyse og skrev dokumentasjon for klassen og verftet. Den største utfordring var at siden dette var en retrofit, hadde vi liten plass til komponentene, så vi måtte være nøye for å finne en optimal løsning. Vi tegnet også koblingsskjema og layout for nye tavler og endringer i MSB/ESB, Ship Interface, IO og E-stop stasjoner til begge systemene (BWT og EGC).

Se også mer fra en av Goltens Green Technologies sine andre leveranser av et retrofit EGC og BWT system her.

Prosjektet har tilført ytterligere verdifull erfaring til vår kompetanse innen skipselektro, og vi har blitt kjent med en lokal aktør innenfor et høyst aktuelt område.

Legg igjen en kommentar