fbpx

Teknisk 3D animasjon for prosedyrer og sjekk!

I de aller fleste prosjekter innen teknologi, offshore, subsea, mekanisk design og industri vil teknisk 3D animasjon bidra til økt forståelse i tillegg til en mengde andre positive effekter. Å teste et hendelsesforløp som animasjon gjør at man oppdager ting som er vanskelig å se på en 2D tegning eller i en skrevet prosedyre.

3D animasjon gjør det lettere å forstå et prosjekt og kan vise hendelser som kan være umulig å se i virkeligheten. Utover økt forståelse er en av de viktigste fordelene med 3D visualisering at man kan avdekke kritiske og kostbare forglemmelser og feil.

Det handler om å få vist at et konsept, produkt eller prosjekt virkelig er så bra som man tenker, at det er fysisk mulig å gjennomføre og at man eliminerer muligheten for uønskede problemer i ettertid, for eksempel under montasje eller operasjon. Dette viser seg gang på gang å være kostnadsbesparende og en god investering.

Vi kan ta eksisterende CAD modeller fra Solid Works, Inventor med flere, eller bygge opp egne 3D modeller fra håndskisser eller 2D tegninger. Ofte er underlaget en miks av dette. Videre bygger vi opp en “scene” i vårt visualiseringsverktøy som kan brukes til å flytte på objekter og få ting til å bevege på seg med lettere modeller enn de klassiske CAD / DAK filene.

Teknisk 3D animasjon som viser en hel prosedyre fra start til slutt er som regel anbefalt siden hele hendelsesforløpet blir inkludert. Filmen kan ha beskrivende tekster, lyd og voice-over som forklarer hva som skjer. På viktige punkter kan man tydeliggjøre et steg ekstra ved å for eksempel skjule det rundt eller gjøre elementer gjennomsiktig. Logo kan legges på til slutt for å knytte videoen til deg og ditt prosjekt slik at alle som ser den vet hvem som står bak.

Selv om du er vant til å jobbe med et av CAD verktøyene nevnt over, eller tilsvarende, vil en animasjon fra oss være en dobbeltsjekk av at din modell faktisk fungerer og kan monteres og opereres i sitt miljø. Vi erfarer at svært tunge CAD modeller som et komplett fartøy med utstyr kan optimaliseres vesentlig i 3D animasjonsverktøy slik at det er enkelt å jobbe med.

Her er noen eksempler på sjermbilder fra animasjonsfilmer. Flere animasjonseksempler finner du lenger ned i artikkelen.

Prosedyreanimasjoner

Animasjoner som tar utgangspunkt i et prosedyredokument eller en planlagt operasjon er en bra test på at man ikke har uteglemt noe. Dette er noen av det man oppnår og som kan sjekkes:

Clashtest – Man kan sjekke om komponenter passer sammen, også når de beveger seg i forhold til hverandre.
Interface sjekk – Man kan teste om modeller fra mange forskjellige disipliner fungerer sammen.
Logistikk – Man kan teste rekkefølgen på deler som skal installeres og ting som skal inn og ut av et lokale.
Personell og HMS – Man kan se om personell får plass på trange eller vanskelige steder og om det er trygt å utføre jobben.
Tidslinjer – Tidsriktig hendelsesforløp, eller simultane operasjoner, kan testes opp mot hverandre der dette er kritisk.
Felles forståelse – Alle involverte i et prosjekt får raskt en god felles forståelse for hva som skal utføres.

I prosjekter som innebærer installasjoner under vann som inneholder templates, manifolder og XMT’s vil man kunne vise hva som foregår på en måte som ikke er mulig å se i virkeligheten, selv med ROV.

Kan brukes til mye

Når jobben er gjort med å sette opp en digital 3D-scene kan den brukes til mye forskjellig. Ofte følger vi prosjekter helt fra start til slutt og oppdaterer modellen underveis.

Sluttproduktet varierer fra en rekke gode stegvis bilder (sekvensillustrasjoner), en filmsnutt eller visning i en interaktiv VR verden. Illustrasjoner kan brukes i håndbøker, instruksjonsmanualer eller som supplement i et tilbudsdokument. Stilen kan varieres etter ønske, enten du vil ha en glossy og virkelighetsnær look eller noe mer tegnefilm-aktig.

• Teknisk 3D animasjon
• Tekniske illustrasjoner
• Digitale og fysiske håndbøker
• Tydelige og fine bilder til markedsføringsmateriell og tilbud
• VR (Virtual Reality) gjennomgang

Eksempler fra virkeligheten

En tidligere jobb fra en av de store norske store aktørene innen subsea og olje avslørte at et bygget ventiltre (Juletre/XMT) for havbunnen og dets installasjonsverktøy (Running Tool) ikke passet sammen. Modellene var laget av hver sin avdeling i et CAD program, men interfacen ble ikke sjekket. Da bygging nesten var ferdig fant man ut via en 3D animasjonssekvens av deler kom borti hverandre.

Etter å ha undersøkt de de bygde komponentene fant man ut at det faktisk stemte og at det ikke ville fungert. Hadde man vært enda tidligere ute med 3D visualisering og animasjon hadde man kunnet avsløre dette lenge før bygging startet også.

I et annet prosjekt skulle noen store tromler snurre stående på et stort hjul i en fabrikk. Tromlene var pekt innover men roterte ikke sammen med selve hjulet. Det var vanskelig å se på 2D tegninger hvordan dette oppførte seg.

Først da en animasjon viste at disse tromlene klinket borti hverandre ved rotasjon fikk man stanset prosjektet og rettet opp i feilen før det var gått for langt. Det kunne blitt svært kostbart å rette opp i ettertid.

Med animasjon kan man altså finne feil og utfordringer man ikke ser på 2D tegninger, tekstbeskrivelser eller modeller i 3D CAD som ikke beveger seg.

Animasjonseksempel på innstallasjonsrekkefølge

Dette er et eksempel på en lang animasjon der vi viste rekkefølgen på installering av kritiske komponenter i et stort forskningsprosjekt. Vi sjekket at rekkefølgen i det store “puslespillet” gikk an å gjennomføre, at personnel nådde fram til kritiske punkter og at forehåndsmonterte rør passet sammen.

Selve videoen ble til slutt 15 minutter lang, og er kanskje ikke så spennende å se på for de utenom prosjektet, men den viste seg å være et nyttig verktøy for kundens planlegging.

Lang animasjon som viser en kompleks innstallasjonsprosedyre

Animasjonseksempel på nytt konsept

Dette er en animasjon som viser et konsept på fjernstyrt håndtering og bytte av filter i miljø med radioaktive partikler. Det var krav om at dette bytte måtte kunne utføres uten at mennesker var fysisk tilstede i rommet.

Verktøyene og løsningen har tatt inspirasjon av subsea teknologi fra olje-verdenen der mange oppgaver må utføres remote ved hjelp av fjernstyrte farkoster (ROVer) og automatiske verktøy.

En slik animasjon bidrar til å skape forståelse for prinsippene rundt konseptet, samt at man får sjekket at operasjonen er mulig å gjennomføre.

Fjernstyrt system for filter bytte i radioaktivt miljø

Animasjonseksempel av markedsføringsvideo

Vi laget denne filmen for Busch Vakuumteknikk AS som ønsket en animasjon som viser deres system for transport av dødfisk med vakuum. Målet med animasjonen var å enkelt vise hvordan et av deres produkter og systemer fungerte primært til markedsføring.

Animasjon til markedsføring av et komplekst system for å øke forståelsen.

Produktvisualisering

Produkter kan presenteres flott med animasjon enten de er bygget eller kun er på konseptstadiet. Her er to raske eksempler:

Vårt Bellmouth design
Motorisert skillevegg till oppdrettsanlegg

Ta kontakt


Vi i BEIN Engineering har lang erfaring med teknisk 3D animasjon og visualisering. For oss fungerer dette hånd i hånd med tradisjonelt ingeniørarbeider, der man trekker fordeler fra begge leire. Vi ser at også våre egne prosjekter drar fordeler av 3D viz og er derfor overbevist om at det er nyttig for flere også.

Siden vi er et teknisk miljø kan vi raskt sette oss inn i problemstillinger, elektro– og mekaniske prinsipper og faglige uttrykk.

Fordelene med 3D animasjon slik vi gjør det, er at det er mye enklere å utføre enn man kanskje tenker seg, og at det dermed kan være både kostnadseffektivt og besparende.

Ta kontakt med en av personene på 3D avdelingen for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Legg igjen en kommentar