fbpx

Vi er oppdatert på forskrift på trykkpåkjent utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har, sammen med Petroleumstilsynet fastsatt ny forskrift om trykkpåkjent utstyr. Forskriften tredde i kraft 11.oktober 2017.

Jobber du med rørsystemer og trykksatt utstyr? Trykkdirektivet gjelder da for ditt arbeid: Forskrift om trykkpåkjent utstyr / 2014/68/EU (PED). Hvem berøres av forskriften? Forskriften omfatter prosessen fra design til produksjon, til utstedelse av samsvarserklæring, idriftsettelse og påvirker derfor:

  • Verksteder, fabrikasjon, installasjon og sammenstilling
  • Olje-/gassaktører
  • Entreprenører og byggherrer
  • Design og «engineering»
  • Prosessanleggseiere
  • Importører, leverandører og forhandlere

Gjennom kurs hos NITO har BEIN Engineering AS oppdatert oss på den nylig oppdaterte forskriften. Ved bruk av eksempelvis analyseverktøyet; Visual Vessel Design kan vi kjøre analyse av eks. trykktank og sjekke opp imot harmoniserte standarder.

Kilder: