fbpx

FLYBENSIN

BEIN har bistått i en rekke prosjekter relatert til utleveringsanlegg for flybensin på ulike flyplasser. I disse har BEIN bistått med dokumentasjon av eksisterende tankanlegg og utleveringssystemer, samt modifikasjoner og oppgraderinger. Prosjektene inkluderer alt fra leveranse av tanker og rørsystem til tegning av brannplaner, områdetegninger og P&ID-tegninger. Som del av dokumentasjonsarbeidene har BEIN levert bilder og videodokumentasjon av komponenter og anlegg.

  • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon for installasjon og fabrikasjon.
  • Utarbeidelse av spesifikke prosedyrer for eksempel fylling eller prøvetaking.
  • Oppfølging på site av prosjektingeniører.  
  • Utarbeidelse av brannplaner, områdetegninger og P&ID-tegninger.
  • Visualisering av nye og eksisterende anlegg.
  • Leveranse av tanker, rørsystemer og annet. 

Flybensin må jevnlig kontrolleres for vann og andre typer urenheter. Denne kontrollen utføres ved hjelp av et prøvetakingssystem. Det testede drivstoffet overføres til en tank kalt PRT (Product Recovery Tank). Om drivstoffet er godkjent for videre bruk føres det gjennom et filter og tilbake til anleggets hovedtank. BEIN har erfaring fra utvikling, design og teknisk dokumentasjon av prøvetaking/samplingsystem til flybensinanlegg samt tilhørende tanker.  

Prøvetakingssystemene kombineres som oftest med et utleveringskabinett for flybensinen. Utleveringskabinettene inneholder; pumper, rør, filtre (partikkelfiltre, separatorelementer og monitorelementer), ventiler, gjennomstrømningsmålere, overvingskuplinger, undervingskuplinger, motoriserte slangetromler, jordingsklemmer, wire, brannslukningsutstyr og elektronikk. Alt for å sikre at anlegget kan fylles, at produktet jevnlig kan testes og for at operatøren av anlegget kan jobbe sikkert ved tanking av flyet.  

I de fleste tilfeller tar vi utgangspunkt i en P&ID-tegning utarbeidet av oss i samspill med kunde for så å modellere systemet i 3D. 3D-modellen gir et godt grunnlag for å danne et bilde på hvordan man mest hensiktsmessig bør plassere ventiler, se-glass og annet utstyr slik at anlegget blir best tilrettelagt for operatøren. 

For å møte myndighetenes nye krav om overfyllingsbarriere har BEIN vært med på å utvikle overfyllingstanker til en rekke flyplasser i Norge. Vi designer etter kundens behov, myndighetens krav og gjeldene standarder. BEIN designer og leverer annet utstyr som; ulike rammestrukturer, adkomst plattformer, tanker, styring- og kontrollsystemer og annet. Med våre samarbeidspartnere på fabrikasjon og komponent finner vi de beste løsningene med våre kunder.  

BEIN har god erfaring med skreddersøm av elektro og styringssystemer, basert på «hurtig modellframstilling» (rapid prototyping). Om prosjektet ditt krever en rask og enkel kontroller og driver for en DC-motor, eller komplekse systemer for styring og drift av lys, lyd eller mekanikk kan BEIN hjelpe med å finne den beste løsningen.  

CE-merking er lovpålagt på mange av de nevnte applikasjonene. Vi utarbeider tilhørende teknisk dokumentasjon som; risikovurderinger, samsvarserklæringer og vi har lang erfaring med utarbeidelse av prosedyrer, brannplaner, områdetegninger og P&ID-tegning. 

BEIN kan med utgangspunkt i skisser, 3D-scan eller lignende videreføre ideene til ferdig konstruksjons- og fabrikasjonstegninger. I arbeidet benyttes eksempelvis 3D-programvare. 3D-modellen kan benyttes i den videre arbeidsprosessen, i visualiseringsprogrammer og i VR/AR. Tegningsunderlaget er 2D-tegninger, hvor en kan inkludere kapplister for materialer, sveis- og boltinformasjon for bygging og eventuelt 3D-modell. BEIN håndterer de fleste filformater i denne prosessen. STEP, DWG/DXF samt filer fra Autocad, Inventor, Solidworks, Navisworks og andre. For P&ID, brannplaner og områdetegninger benyttes 2D Autocad.