fbpx

OLJE OG GASS

Vi i BEIN har lang fartstid i olje og gassektoren offshore, og vi er stolte av vår interne tverrfaglige kompetanse som er bygget opp gjennom flere tiår i bransjen. Våre dynamiske ansatte ser fram mot en horisont med utvikling av stadig mer effektive og sikre løsninger, og ser verdien i kunnskapsoverføring mellom fagområdene vi behersker. Prosjekter for mindre bedrifter i bransjen er preget av kort horisont, og krever raske og effektive prosesser for å nå tidsfristene. Dette er en del av vår hverdag. Noen av våre kjernekunnskaper oppsummert:

 • Marine operasjoner
 • Løfteoperasjoner
 • Mulighetsstudier og gjennomførbarhet (FEED)
 • Design, engineering, testing og leveranser av håndteringsutstyr for kabel, navlestrenger (umbilical) og stigerør/stigeledninger (risere)
 • 3D-visualisering (stillbilder og animasjoner) av marine operasjoner, tekniske løsninger og utstyr/strukturer
 • Design og konstruksjon av subsea beskyttelsesstrukturer
 • Design, engineering, testing og leveranser av ROV verktøy

Med vår erfaring og forståelse for kundens behov kan BEIN være en optimal leverandør av tjenester til dine krevende prosjekt. Mange av oss har tidligere jobbet i de store selskapene som lever av installasjon på blant annet norsk sokkel, og vi vet at en god teknisk løsning kan spare verdifulle fartøysdøgn og operasjonstid. Her er flere av våre kjernekunnskaper:

 • 3D-modellering av tekniske løsninger
 • Utarbeidelse av fabrikasjonstegninger/teknisk tegning
 • Mekanisk design inkludert utstyr med hydraulikk
 • Dynamiske analyser (Orcaflex analyser)
 • Kraftelektrisk, kontroll og kommunikasjon
 • Strukturberegninger
 • Utstyr tilknyttet rørsystemer
 • Annen installasjonsrelatert engineering, prosedyreskriv med mer

Vi er opptatt av at designprosessene i arbeidet vi utfører hvor et av verktøyene er feilmode, effekt og kritikalitetsanalyse, en velkjent metode for å studere problemer som kan oppstå fra individuelle feil i tekniske systemer. Hvis i tillegg kritikaliteten i feileffektene analyseres, får vi det som kalles en feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (på engelsk: Failure mode, effects and criticality analysis (FMECA)). Målet er å tidlig avdekke feil og/eller svakheter i design og metodikk som med nødvendige tiltak kan utbedres slik at en unngår de negative konsekvensene av ventetid under operasjon.

Vi i BEIN har solid erfaring med prosjekter mot olje og gass sektoren hvor tid er kritisk. Våre interne systemer er bygget opp nettopp for dette; effektive prosesser. Vårt ISO 9001 sertifiserte kvalitetssikringssystem og vårt HMS-system er intet unntak, uten at dette går på bekostning av kvaliteten i systemene i seg selv.  

Noen av produktene vi har erfaring med er:

 • Riser clamps
 • Umbilical clamps
 • Bellmouths
 • PLET
 • PLEM
 • Chutes
 • Reels
 • Cable baskets
 • Lay spreads
 • Løfteutstyr
 • ROV-verktøy
 • Deflectors
 • Trykkpåkjent utstyr
 • Trykktanker og rør for trykktesting
 • Pig launchers
 • Pig receivers
 • Beskyttelsesstrukturer for subsea applikasjoner
 • Komponenter i polyuretan og andre polymerer
 • Annet

Ta kontakt med BEIN i dag, så kan vi sammen finne ut av hvordan vi kan bidra med vår erfaring og tverrfaglige kompetanse for å realisere ditt prosjekt.