fbpx

SCENETEKNIKK

BEIN har gjennom flere års samarbeid med blant andre Nationaltheatret, Riksteateret og Det Norsk Teatret bygget seg opp god kompetanse på bransjen og sceneteknikk. BEIN har assistert på alt fra omfattende tegning og konstruksjonsarbeider til beregninger og analyser av større konstruksjoner på scenen. Dette for å effektivisere byggeprosessen, gjøre det enklere å forberede stykkene, og ikke minst for å sikre skuespillere og scenepersonellets arbeidsplass. Vi jobber daglig med teknisk dokumentasjon og risikovurderinger. En vesentlig del av HMS-arbeidet. Vi kjenner maskindirektivet og flere andre relevante regelverk og standarder innenfor bransjen.

 • Prosjektledelse
 • Utarbeide spesifikke prosedyrer og instruksjoner.
 • Utføre styrkeberegninger
 • Oppfølging av fabrikasjon og bygging.
 • Assistere på elektro, styring og kontroll (PLS annet)
 • Levere 3D-visualiseringer (animasjoner og stillbilder) samt VR-modeller.

BEIN sine konstruktører og ingeniører har lang erfaring med løftetekniske utfordringer og kan assistere med beregninger og dokumentasjonskravene i denne sammenheng. Vi ser ofte at det fokuseres på at løfteutstyr som sjakler, ståltau, kjetting, taljer, vinsjer, lastestropper, tau, fiberstropper og lignende er sertifisert, men at det glemmes at også den hengende lasten sine løftepunkter, samt omkringliggende struktur og sveiser må sjekkes og dokumenteres i henhold til gjeldene lovverk og standarder. På sceneområdet arbeides det under hengende last. Noe som i andre bransjer ansees som uakseptabelt, og det er derfor spesielt viktig å utføre tiltak som reduserer risikoen dette medfører.   

Ingeniører/konstruktører

BEIN har ingeniører og konstruktører som kan bistå i gjennomføring av prosjekter eller oppgaver innen sceneteknikk. Les om hva vi bidro med under åpningsseremonien til SNØ her.

Konstruktør-tjenester

BEIN kan med utgangspunkt i konseptmodeller og/eller konseptskisser videreføre ideene til ferdig konstruksjons- og fabrikasjonstegninger. I arbeidet benyttes eksempelvis 3D-programvare. 3D-modellen kan benyttes i den videre arbeidsprosessen, i visualiseringsprogrammer og i VR/AR. Tegningsunderlaget er 2D-tegninger, og hvor en kan inkludere kapplister for materialer, sveis- og boltinforasjon for bygging og eventuelt 3D-modell. BEIN håndterer de fleste filformater i denne prosessen. STEP, DWG/DXF samt filer fra fra Autocad, Inventor, Solidworks, SketchUP, Vectorworks og andre.

Prosjektgjennomføring

BEIN kan bidra i gjennomføringen av store og små prosjekter, og vi kan hjelpe med:

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon for eksempel ved det tekniske arbeid ved scenografier.
 • Utarbeide spesifikke prosedyrer og instruksjoner. Dette for eksempel ved sammenstilling av scenografi ment for turneteater hvor krav med tanke på vekt, og plass i lastebiler er kritisk. 
 • Utføre styrkeberegninger (strukturanalyser, bolteforbindelser, løfteberegninger og lignende)
 • Oppfølging av fabrikasjon og bygging. 
 • Konstruktør-teknisk tegneassistanse.
 • Tilby fabrikasjon via eksterne samarbeidspartnere. 
 • Assistere på elektro, styring og kontroll (PLS annet)
 • Levere 3D-printede modeller/komponenter.
 • Levere 3D-visualiseringer (animasjoner og stillbilder) samt VR-modeller. Vi har også eget VR-utstyr og kan arrangere designreview i VR i egne lokaler.
 • Tilby 3D-scanning av modeller, sceneområder og annet som igjen kan implementeres i andre arbeider. Spesielt godt egnet er denne teknologien dersom en ønsker å skalere opp mindre modeller, eller gjøre interface-sjekker i 3D-modeller av scenografi mot faktiske sceneområder før noe er produsert.
 • Assistanse ved nødvendig CE-merking og annen sertifisering.

Visualisering og VR-tjenester

BEIN har gjort en rekke visualiseringsoppdrag innen scenografi og dertil tekniske løsninger. I tillegg leverer vi VR-tjenester. Disse verktøyene er spesielt nyttige når større scenografier skal bygges. Denne teknologien kan gi et tidlig inntrykk av størrelse, høyde og en kan sjekke siktlinjer allerede før noe er bygget. 

Snømaskin for sceneteknikk

Fabrikasjon 

Vi kan levere produkter, strukturer, maskiner og annet utstyr i plast, stål, aluminium og glassfiber (GRP) fra våre samarbeidspartnere i Norge og i utlandet. Våre ansatte bistår her med koordinering av arbeidet, fabrikasjonsoppfølging, eventuelle oppmålinger og kvalitetssikring av leveransene. Alt avhengig av kundes behov og ønsker. Vi tilrettelegger også filer for fresing og trådskjæring i polystyren (eks. isopor/styrofoam), kryssfiner og andre materialer. Vi har også gode kontakter og erfaring med vannskjæring, laserskjæring og andre CNC-styrte fabrikasjonsmetoder. Vi produserer enklere modeller med egen inhouse 3D-printere, men kan også produsere større modeller og detaljerte modeller hos eksterne samarbeidspartnere. 

Sceneteknisk utstyr

BEIN har også erfaring med design, konstruksjon og fabrikasjon (EPC) av strukturer i aluminium og stål, spesialmaskiner, løfteutstyr, og hjelpemidler til scene og lys. Typiske hjelpemidler BEIN kan levere er;

Mekaniske løsninger 

BEIN har erfaring med design og fabrikasjon av spesialtilpassede maskiner, løfteutstyr og annet med bevegelige deler. For eksempel har BEIN levert løsninger for sand-dropp, snømaskiner, lysskinner og foldbare hjul for å nevne noe til bruk på scenen. Vi er hands-on og har lett tilgang til mindre og større mekaniske verksteder og fasiliteter for prototypebygging og testing.    

Større og mindre konstruksjoner

Innen det scenetekniske området dukker det ofte opp større, komplekse konstruksjoner og hvor det er fordelaktig å legge ned ekstra tid på planlegging i form av at scenografien interface sjekkes mot sceneområdene før noe er bygget. Dette for å unngå konsekvensene av at noe blir for stort eller tungt for scenen, ved lagring, transport og liknende. Med våre smarbeidspartnere kan vi også tilby 3D-scanning av modeller og sceneområder. De 3D-scannede filene kan etterbehandles av BEIN og benyttes sammen med modeller av scenografi for interface sjekker, kontroll av siktlinjer med mer. BEIN tilbyr strukturberegninger for å dokumentere og sikre at større og mindre konstruksjoner tåler planlagt bruk allerede før de er bygget.

Automasjon og elektro

BEIN har god erfaring med skreddersøm av elektro og styringssystemer, basert på hurtigprototypingprinsippet (rapid prototyping). Om prosjektet ditt krever en rask og enkel kontroller og driver for en DC-motor, eller komplekse systemer for styring og drift av lys, lyd  eller mekanikk kan BEIN hjelpe med å finne den beste løsningen.