fbpx

FABRIKASJON

De fleste prosjektene BEIN Engineering er involvert i inkluderer fabrikasjon. Enten i forbindelse med EPC-leveranser (Engineering, Procurement and Construction) eller i form av annen tilknytning til design og konstruksjonsarbeider for kunde. Gjennom flere tiår med erfaring fra offshore og landbasert industri har vi opparbeidet oss et bredt kontaktnettverk av leverandører på fabrikasjon innenfor blant annet:

 • Stålfabrikasjon, sveiste, støpte, maskinerte konstruksjoner og komponenter.
 • Trebearbeiding, CNC-styrte prosesser for forskjæring.
 • Plastfabrikasjon, sveiste, støpte og maskinerte konstruksjoner og komponenter.
 • 3D-fres, 3D-vannskjæring og 3D-printing i ulike materialer.

I tillegg til de nevnte områdene ovenfor, har vi også et stort kontaktnettverk av leverandører på fabrikasjon innenfor mange andre områder, som nevnt under. Vårt brede kontaktnettverk av ulike fabrikatører innenfor ulike fagområder og spesialtfelt gjør oss i stand til å velge fritt blant fabrikasjonsverksteder som best kan løse oppgaven. Kriteriene for valg av verksted er alltid en balanse mellom leveringstid, kvalitet og pris. Og hva som er viktigst for en spesiell leveranse kan være avgjørende for valg av fabrikater. Ingeniørene hos BEIN kjenner en rekke verksteder både i inn- og utland som gir oss mulighet til å spille på alle disse kriteriene.

 • Aluminiumsfabrikasjon, sveiste, støpte, maskinerte konstruksjoner og komponenter
 • Rustfritt- og syrefaste, sveiste, støpte, maskinerte konstruksjoner og komponenter
 • Trådskjæring av polystyren og modellbygging
 • Fabrikasjon av trykktanker og trykkpåkjent utstyr
 • CNC laser, plasma og vannskjærte konstruksjoner og komponenter
 • Finmaskinering av hydraulikkomponenter, tannhjul med mer
 • Tynnplatebearbeiding, CNC knekking og valsing
 • Tavlebygging
 • Kompositt glassfiber og karbonfiber
 • Vakuumtrekking/vakuumforming
 • Ekstrudering av aluminium og plast
 • Sprøytestøping og rotasjonstøping av plast
 • Formstøping av gummideler

Vi har erfaring med store og små konstruksjoner innen flere bransjer og hvor krav til presisjon og teknisk dokumentasjon varierer. Ofte krever leveransen at vi benytter en kombinasjon av forskjellige leverandører, og vi i BEIN syr da sammen en totalleveranse hvor vi kan ta ansvaret for hele fabrikasjonsgjennomføringen, oppfølgingen av dette, uttesting og ikke minst assistere i forbindelse med sertifisering (CE-merking) og sluttdokumentasjon. Med inkludering av design, engineering og innkjøp/anskaffelser kan vi tilby totale løsninger og såkalte EPC-leveranser (Engineering, Procurement & Construction). Vår kunde vil da kunne administrere innkjøpet med minst mulig risiko og interfacesystemer. Resultatet blir et helhetlig produkt der BEIN står som eneste ansvarlige leverandør. Ofte krever prosessene involvering av en tredjepart, og også i flere tilfeller involvering av teknisk kontrollorgan. Dette i henhold til norsk lov. Dette kan være i forbindelse med design, engineering, testing og fabrikasjon av lastbærende stål- og aluminiums komponenter, løfteutstyr samt for trykkpåkjent utstyr som trykktanker og rørsystemer.

Les om trykktank her   

I forbindelse med design og konstruksjonsarbeidene BEIN utfører etablerer vi i også fabrikasjonsunderlaget med våre kunder og for fabrikatørene. Det betyr at vi utarbeider tekniske tegninger/fabrikasjonstegninger og med dertil fabrikasjonsspesifikke beskrivelser. Typisk innebærer det:

 • Fabrikasjonsstandarder 
 • Materialkvaliteter og materialsertifikater
 • Krav til overflateruhet 
 • Krav til toleranser
 • Spesifisering av overflatebehandling (coating og maling)
 • Korrosjonsbeskyttelse – spesifikasjon av katodisk beskyttelse/anodeberegninger
 • Fargevalg (ofte viktig i forbindelse strukturer ment for undervanns-/subsea bruk)
 • Spesifisering av sveis, sveiseprosedyrer (WPS – Welding Procedure Specification), sveisekvalifikasjoner (WPQ – Welder Performance Qualification) og sveiseinspeksjon / sveisekontroll (NDE/NDT – Non Destructive Examination, Non Destructive Testing)  
 • Smøring og sikring av festemateriell (bolter mm) 

Ulike bransjer stiller ulike krav til fabrikasjon og fremstilling av produkter. Typisk innebærer det krav til renhet i produksjonen i forbindelse med tilvirkning av utstyr og strukturer til næringsmiddelindustrien, i forbindelse med forskning (eksempelvis trykk og vakuumsystemer hvor strenge krav til tetning medfører tøffe krav til fabrikasjon og teknisk dokumentasjon), og også med tanke på fabrikasjon av utstyr til spesielt korrosjonsutsatte miljøer. Her er det eksempelvis viktig å sørge for god adspredelse mellom fabrikasjon av svart og hvitt stål. 

BEIN jobber uavhengig av bransje og kjenner flere av kravene samt bransjespesifikke standarder som er aktuelle for å sikre kvalitet i alle ledd. Vårt kvalitetssikringssystem er ISO 9001 sertifisert, og vi velger våre underleverandører ut ifra erfaringer/preferanser og egnethet for den spesifikke leveransen/oppgaven. Typiske bransjer hvor vi kan levere fabrikasjonstjenester med våre underleverandører er:

 • Offshore (til fartøyer og platformer (topside))
 • Onshore (ulik industri) 
 • Subsea (ROV og dykkeropererbart utstyr)
 • Fiskeoppdrett 
 • Olje og gass
 • Fornybar
 • Sceneteknisk 
 • Offshore Wind
 • Jet fuel/flybensin  
 • Kabelinstallasjon 
 • Forskning og utvikling 
 • Automasjon
 • Elektro, drives og kontroll 

Les om vårt produkt BELLMOUTH (ROV)   

Dette er typiske design-engineering og fabrikasjonsspesifikke forskrifter med hjemmel i lov, og standarder, som BEIN kjenner til:

 • Maskinforskriften / forskrift om maskiner 
 • Forskrift om trykkpåkjent utstyr / trykktankdirektivet
 • ISO 
 • NS 
 • EN 
 • Eurocode
 • BS
 • DNV
 • NORSOK
 • API
 • ASME 
 • ANSI
 • DIN
 • SS Svensk Standard
 • SIS – CWA