fbpx

ELEKTRO OG AUTOMASJON

I mange prosjekter dukker det ofte opp et behov for å kunne påvirke dynamiske akser for å få et mer optimalt system. For eksempel kan det være avlasting av en tung kabel som er påvirket av bølger eller et fartøy som bruker for mye drivstoff under akselerasjon. I mange bransjer kan man få et betydelig lavere energiforbruk eller øke levetiden på anlegget betraktelig ved å innføre ulike elektrifiseringstiltak. 

  • Engineering og prosjektering av kontrollsystemer med eller uten bevegelige akser
  • Rådgivning, engineering og prosjektering av elektrifiseringsløsninger

Mange fordeler med elektrifisering

Fordelene med elektrifisering er mange, fordelt over et bredt spekter av applikasjoner i flere bransjer. Elektrifisering er særlig aktuelt for mindre anlegg som tradisjonelt har brukt hydraulikk eller forbrenningsmotorer for å drifte en mekanisk prosess. Den kanskje største fordelen med å elektrifisere en dynamisk akse er muligheten for rask respons og direkte kontroll over hastighet, posisjon og kraft, for ikke å nevne vesentlig lavere energiforbruk og ingen behov for forurensende kjemikalier. I tillegg vil kunden erfare en drastisk reduksjon i kostnader for vedlikehold og drift, da kraftelektronikk har tilnærmet ingen bevegelige deler. Levetiden for anlegg vil øke drastisk, og med et godt designet kontrollsystem rundt anlegget kan man innføre predikativt vedlikehold, slik at man kan planlegge vedlikehold til perioder uten produksjon.

Det er tilnærmet ingen anlegg som ikke kan elektrifiseres, men typisk vil det være mest aktuelt for applikasjoner der moment er mindre enn 6 tonn-meter. Anlegg som designes for elektrisk drift fra begynnelsen av vil oppleve størst forbedring sammenliknet mot tradisjonelle liknende anlegg. Ingen anlegg eller applikasjon er for liten til å kunne aktueres elektrisk.

BEIN Engineering leverer 3D-utskrifter i alle kvaliteter, og kan også levere prototyper i faktiske materialkvaliteter og med ønskede krav til toleranser.

Åpne muligheter med aktuering

Mekaniske akser som er aktuert med elektriske motor og drivenheter (drives) kan implementere et kontrollsystem som drives av en mikrokontroller. Elektriske motorer optimaliseres for en rekke formål, og nyter godt av rask responstid og direkte kontroll av hastighet, posisjon og kraft. Elektriske drives inneholder en logisk enhet som kan programmeres og innlemmes i et overstående kontrollsystem. Ved bruk av en overordnet kontroller for et anlegg med flere akser, kan man optimalisere drift og vedlikehold, samt åpne for kinematikk som tidligere har vært umulig ved bruk av tradisjonelle aktueringsmetoder. I tillegg kan man legge inn avanserte sikkerhetsfunksjoner eller lagring av overskuddsenergi i en tilknyttet batteribank.

Kybernetikk

Kombinasjonen av kunnskap om elektriske drivenheter, avansert kinematikk og programmering åpner for uante muligheter i fremtidens mekaniske system. Kybernetikk er et fagfelt som omfatter mange beskrivelser som brukes i media i dag; robotikk, kunstig intelligens (AI) osv. Vi i BEIN har høy teknisk forståelse og god erfaring med implementering av kontrollsystemer i marin bransje. Vi kan levere PLS’er, industrielle PC’er og mikrokontrollere, alt etter behov for realisering av din unike applikasjon, i kombinasjon med vårt underliggende konsept for elektrisk drift. Vi har gode samarbeidspartnere på elektrisk konstruksjon med solid erfaring i gjennomføring av slike prosjekt.

Arbeidsmetodikk

Vi har alle de rette verktøyene for å sette oss ned sammen med kunden å utvikle et skreddersydd mekanisk design, sette opp behov for dynamikk og sammen utvikle et konsept for elektrisk drift og kontroll. Typisk leverer vi et programhierarki i form av blokkdiagram eller sekvensielt flytskjema, som tilpasses kundens tekniske behov under prosjekteringsfasen. Om ønskelig kan systemet simuleres og visualiseres under designprosessen, og kunden kan få teste systemet interaktivt lenge før en bryter er bestilt og en bjelke er sveiset. Vi har også 3D-printer og elektroniske plug-and-play platformer for hurtig prototyping, hvis man heller vil ha noe håndfast å teste.

Deretter vil vi dykke inn i de tekniske aspektene sammen med vår foretrukne samarbeidspartner, og analysere og optimalisere den elektrotekniske biten, i samsvar med kontrollsystemet og det mekaniske. Kunden involveres i denne prosessen etter eget ønske og behov.

Til slutt gjennomfører vi testing og verifisering av systemet og tuner drives og kontrollsystemet der det trengs, for å sikre optimal drift. Vi har solid erfaring med feilsøking og utretting av feil i drives og kontrollere i felt.