fbpx

CSR – Corporate Social Responsibility

BEIN Engineering strategien oppfyller Corporate Social Responsibility (CSR) og sikrer at alle våre aktiviteter påvirker samfunnet som helhet positivt. For å realisere dette bruker vi vår kunnskap til å skape nye innovasjoner og løsninger for å oppfylle vårt ansvar overfor samfunn og miljø. BEIN Engineering har som mål å garantere at bedrifter arbeider etisk, med tanke på menneskerettigheter, arbeidsstandarder, bekjemper korrupsjon og forplikter oss til å sette opp handlingsplaner for forbedringer for å øke ytelsen i de sosiale, økonomiske og miljømessige aspektene.

Vi streber etter å være et pålitelig selskap for våre kunder og våre eiere ved å tilby førsteklasses teknologi og kunnskap. Denne policyen gjelder aktiviteter utført av eller på vegne av BEIN Engineering og dets ansatte.

Bein metodikk

BEIN er et tverrfaglig design- og ingeniørselskap som jobber bransjeuavhengig. BEIN tilbyr design, konstruksjon, engineering, produksjon, service og installasjonsrelaterte tjenester. Systemet vårt lar oss jobbe raskt og sikkert for å levere nøkkelferdige løsninger.

Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert og overholder NS-EN ISO 9001:2015.

Sammen med et team av dyktige og hardtarbeidende ingeniører står vi klare og fullt rustet til å løse enhver teknisk utfordring.

BEIN følger konseptet ADAPTIVE ENGINEERING. Vi bestreber oss på å vurdere alle aspekter ved CSR i våre daglige arbeidsmetoder. Vi går alltid for løsninger som øker effektiviteten til prosessene, minimere energinivået og kostnadene for prosjekter, og samtidig gjøre en innsats for å overholde en god miljøvennlighet.

BEIN tjenestene ANALYSE OG BEREGNINGER, DESIGN, PLANLEGGING, og VISUALISERING hjelper selskapene med å få en idé om den perfekt modell av en struktur/prosjekter før konstruksjonen. På denne måten gjør vi rett første gangen og minimerer avfall, energi- og tidsforbruk.

Vi er forpliktet til å innlemme miljø-, helse- og sikkerhetskriterier i våre operasjoner, produkter og tjenester for å redusere deres påvirkning gjennom hele livssyklusen.

Denne policyen er bygd på følgende områder, som gjenspeiler eksisterende og nye standarder for bedriftens samfunnsansvar.

Forretningsetikk og åpenhet

BEIN vil drive sin virksomhet på en åpen, ærlig og etisk måte. Vi er dedikerte til dette ved å utføre våre operasjoner rettferdig og ved å holde høyeste etiske standard.

BEIN anerkjenner viktigheten av å beskytte alle våre menneskelige, økonomiske, fysiske, informasjonsmessige, sosiale, miljømessige og omdømmemessige aktiva.

BEIN tar sikte på å gi råd og å følge opp våre partnere, entreprenører og leverandører så de følger våre retningslinjer for samfunnsansvar, og vil samarbeide med dem for å oppnå konsistens med denne policyen.

Miljø Helse og sikkerhet

BEIN er forpliktet til å beskytte helsen og sikkerheten til alle individer som er berørt av våre aktiviteter, inkludert våre ansatte. Målet vårt er null ulykker og redusere innvirkningen på miljøet ved å samarbeide med våre interessenter, kolleger og andre for å fremme ansvarlig miljøpraksis og kontinuerlig forbedring.

BEIN erkjenner at forurensningsforebygging, biologisk mangfold og ressursbevaring er nøkkelen til et bærekraftig miljø, og vil effektivt innlemme disse konseptene i våre forretningsbeslutninger.

For å bli et sentralt selskap i samfunnet bruker vi raffinerte og avanserte teknologier for å fremme harmoni mellom det globale miljøet, og økonomiske og sosiale aktiviteter.

Alle ansatte er ansvarlige for å bidra til et trygt arbeidsmiljø, for å fremme trygge arbeidsholdninger og for å drive på en miljømessig ansvarlig måte.

BEIN er forpliktet til høvelig og meningsfull dialog med alle interessenter, inkludert aksjonærer, kunder og ansatte, urbefolkninger, myndigheter, regulatorer og eiere av lokaler/eiendommer, blant andre.

BEIN vil engasjere aksjeeiere med tydelighet, ærlighet og respektfullt.

Ansatt forhold

BEIN har klart å oppnå en variert arbeidsstyrke, med en god blanding av ansatte i alle aldre og fra en rekke ulike bakgrunner. For å oppnå en variert arbeidsstyrke er det viktig for oss å også øke andelen kvinner i tech-industrien. Av den grunn ønsker vi å øke andelen kvinner, respektivt med bedriftens størrelses-økning.

BEIN vil sikre at ansatte behandles rettferdig og med verdighet og omtanke for sine mål og ambisjoner og at mangfoldet på arbeidsplassen omfavnes.

BEIN er forpliktet til å gi like muligheter i alle aspekter av ansettelsen og vil ikke delta i eller tolerere ulovlig oppførsel på arbeidsplassen, inkludert diskriminering, trusler eller trakassering.

Vi etterlever lokalt lovverk om arbeidstid og minstelønn og har en arbeidskultur der de ansattes mangfold, individualitet og karakter respekteres.

Menneskerettigheter

BEIN vil alltid bestrebe å bygge tillit, levere gjensidig fordeler og vise respekt for menneskeverd og rettigheter i alle relasjoner, inkludert respekt for kulturer, skikker og verdier til individer og grupper.

BEIN tolererer ikke brudd på menneskerettigheter og vil ikke engasjere seg i eller være medskyldig i noen aktivitet som oppfordrer til eller oppmuntrer til brudd på menneskerettighetene.

Gjennom vår ingeniørvirksomhet i Norge og i utlandet bidrar vi til lokalsamfunnet og deltar aktivt i utvikling av menneskelige ressurser, teknologiutveksling og miljøvern.

Kontinuerlig forbedringsmetode

Implementering og kontinuerlig forbedring av disse verdiene er et hovedanliggende i BEIN Engineering.

Ved å sende et tilbud til BEIN Engineering og/eller inngå et kontraktsforhold med BEIN, forplikter klienter eller kunder seg til å gjøre sitt beste for å overholde prinsippene i CSR-policyen, og å gjennomføre en handlingsplan for kontinuerlig forbedring i samsvar med disse prinsippene, samt fremme et lignende forhold og en kontinuerlig forbedringstilnærming med sine egne leverandører og partnere, og for å sikre at alle deres tilknyttede selskaper forplikter seg til de samme prinsippene.

Les mer om CSR i BEIN.