fbpx

VISUALISERING

Visualisering med hjelp av 3D-grafikk handler om å ta i bruk tilgjengelige data og skape et forståelig bilde av et prosjekt, uavhengig hvor langt det har kommet. I mange bransjer, som for eksempel innen eiendomsutvikling, olje, gass, energi og offshore markedet, ser man en tydelig nytteeffekt og det er en selvfølge å bruke 3D-visualisering.

  • Vi har over 20 års erfaring med 3D-visualisering
  • Animasjonsfilm, håndbøker, plakater, messestands, interaktiv 3D, VR, fysisk 3D-printede modeller

Mange fordeler og sluttprodukter 

Fordelene med 3D-visualisering, kontra 2D og bare tekst, er mange. 3D-visualisering er perfekt for å presentere produkter og prosjekter som har kompliserte funksjoner, er vanskelig eller umulig å fotografere eller som bare eksisterer som en ide eller på tegneblokka.

Pre-visualisering av et produkt eller prosjekt i konseptfasen gir deg mulighet til å eksperimentere, utforske og analysere en ide in-house før man går videre. Det er også hyppig brukt i forbindelse med salg, tilbud og markedsføring for å få fram budskapet på en tydelig måte.

Når en 3D-modell er etablert og optimalisert kan den brukes til mye. Den kan plasseres og renderes i et fotorealistisk miljø for glansbilder, eller renderes som stiliserte tekniske illustrasjoner til håndbøker, presentasjoner og produktbeskrivelser.

Andre sluttprodukter kan være animasjonsfilm, plakater, håndbøker, messestands, interaktiv 3D, visning med VR briller (virtuell virkelighet) eller fysisk 3D-printede modeller.

Vi har over 20 års erfaring med 3D-visualisering av små og store prosjekter i mange bransjer og kan trygt bekrefte at en animasjonsfilm eller gode illustrasjoner sier mer enn 1000 ord!

Technical-3D-animation

Teknisk visualisering

Kombinasjonen av teknisk visualisering, industri og engineering passer godt sammen. Vi som ingeniørfirma er eksperter i å bygge opp 3D-modeller fra tynt grunnlag, gjerne bare en skisse på en serviett, og presentere det som noe funksjonelt. Vi har høy teknisk forståelse og lang erfaring fra blant annet oljebransjen med kjennskap til bransjens terminologi, teknikk og arbeidsmetodikk.

I andre sammenhenger bearbeides eksisterende DAK modeller fra kjente programvare som Inventor, Revit og Solid Works, og animeres til en forklarende video.

Allerede tidlig i prosjektfasen er det nyttig å benytte seg av dette som et instrument for innsalg og å komme raskt i gang og luke ut feil. 3D-visualisering som følger prosjektet fra start til slutt er ofte svært kostnadseffektivt i forhold til tradisjonelle arbeidsmetoder.

Vi har moderne verktøy som gjør at et lite team kan få til mye der man tidligere trengte store firmaer.

Eksempel på konseptanimasjon

Decklayouter og operasjonelle prosedyrer

Oppgaver som å planlegge deck-layouter på nye og eksisterende offshore fartøy kan raskt og enkelt utføres av oss i vårt visualiseringsprogram. Det samme gjelder layouter av oljefelt på havbunnen, og andre komplekse planleggingsoppgaver. Komponenter kan enkelt flyttes rundt til man har funnet riktig plassering.

Vi kan også bistå med å krydre tekstbaserte operasjonelle prosedyrer med illustrasjoner for å øke forståelsen. Dette kaller vi ofte for sekvensbilder.

Boligvisualisering og eiendomsutvikling

Vi har erfaring, og alle de riktige verktøyene og rendermotorene for å generere tydelige animasjoner og stillbilder av nye byggprosjekter av alle slag. Gå-igjennom animasjoner av et bygg er et nyttig verktøy for salg og å bli kjent med nybygget.

Hvordan vi jobber

Vi etablerer raskere 3D-modeller enn tyngre CAD-programvare, og kan rigge og animere steg for testing.

Underlaget vi mottar brukes til å etablere en 3D-scene. Hva vi får fra kunder varierer veldig men det kan være alt fra en muntlig ide, fotografier, en skisse eller en påbegynt 3D-modell. Uansett hva man har kan vi bearbeide det i vårt program. Er det deler som mangler eller trenger å detaljeres påtar vi oss det også.

Deretter legger vi på farger og materialer, setter opp lys og kamerabaner og renderer ut sluttproduktet før post prosessering. Vi samarbeider med et proft lydstudio som kan ta seg av musikk og voice-over dersom det er ønskelig noe som bidrar til å øke forståelsen og budskapet.

Prosjekter begynner ofte i det små og utvides etter hvert som det er nye behov. 

Ta kontakt for en hyggelig prat om 3D-modellering og animasjon og hvordan vi kan løse dine behov innen tidsrammer og budsjett. Kun fantasien setter grenser og nesten alt er mulig å vise!