fbpx

INTERAKTIVE LØSNINGER

Interaktive løsninger går et skritt forbi vanlig 3D-visualisering. Interaktiv 3D handler om digitale opplevelser i tredimensjonale miljøer der brukere kan samhandle og påvirke i sanntid, hvor brukeren har kontroll over perspektiv og bevegelse.

Interaktive løsninger går utover vanlig 3D-visualisering ved å skape brukervennlige presentasjoner, som gir en tydeligere forståelse av prosjekter på alle utviklingsstadier. I denne virtuelle verdenen kan man ikke bare se, men også samhandle med prosjektene. Brukere kan eksperimentere med ulike scenarier, noe som gir en mer hands-on opplevelse. Interaktive løsninger skaper engasjement, gjør det enklere å forstå og kommunisere komplekse ideer.

I konseptfasen har du mulighet til å fritt navigere, eksperimentere og analysere ideer før du tar neste steg. Dette er også effektiv i salg og markedsføring. Det hjelper deg med å tydelig formidle produktet eller prosjektet, samtidig som interaktivitet fremmer engasjement.
Ved å kontrollere modellen i et virtuelt miljø, se den fra forskjellige vinkler og teste ulike scenarier, åpner det opp for et bredt spekter av anvendelser, fra opplæringsmoduler og trinnvise demonstrasjoner til detaljerte produktvisualiseringer.

Andre anvendelser kan inkludere detaljerte produkt- og prosjektgjennomganger, opplæringsmoduler, samt en virtuell virkelighet som tillater fullstendig innlevelse i prosjektet. En interaktiv løsning dreier seg ikke bare om å informere; det handler også om å skape forståelse gjennom engasjement, hvor brukeren selv tar kontroll over opplevelsen.

Arbeidsprossen

I samarbeid med deg som kunde vil vi få en oversikt over hva du ønsker å vise, hva slags funksjonalitet du vil legge vekt på, og hva bruksområdet skal være (for eksempel messefremvisning, salg, eller forklare et teknisk konsept). Ut ifra dette vil vi sammen utarbeide et storyboard. Men fordi dette ikke er en lineær film fra A til Å, vil prosessen være litt annerledes enn ved utarbeidelse av et tradisjonelt storyboard. Vi vil bestemme hvordan den virtuelle verdenen skal se ut, hvilke områder som er av interesse og hvor mye kontroll vi gir brukeren. Skal han eller hun ha frie tøyler, eller guides tett? Skal man kunne hente frem grafer og informasjon? Hvordan skal brukeren kunne påvirke omgivelsene?

Høres det komplisert ut? Heldigvis har vi i Bein Engineering erfaring til å guide deg gjennom prosessen på en enkel måte. Vi kan demonstrere ulike løsninger og samtidig gi deg en smakebit på hva du kan forvente. Som ingeniørfirma har vi en naturlig forståelse for ulike tekniske innretninger, som gjør det hele enklere for deg som kunde.

Når et storyboard er utarbeidet ser vi på grunnlaget du allerede har. Det kan være enkle skisser eller ferdige 3D-modeller fra din DAK-programvare. Vi bygger det som mangler og klargjør modellene for eventuell funksjonalitet de skal ha.

Deretter starter arbeidet med å bygge den interaktive løsningen. Underveis i prosessen vil vi vise deg utkast, slik at du kan komme med innspill og idéer. Du kjenner ditt produkt og marked best, så her spiller du en viktig rolle.

Når produktet er ferdig vil du få en programfil som kjører på din datamaskin. I tillegg kan vi være behjelpelig med å legge den ut på din nettside.

Teknologien

Teknologien tar utgangspunkt i en spillmotor som er et verktøy vanligvis brukt for å lage dataspill. Spillmotoren gir oss evnen til å programmere nesten alle typer funksjoner. Vi har OGSÅ utviklet et eget system som er tilpasset vårt fagfelt og arbeidsmetode. Systemet reduserer mye av programmeringsarbeidet som vanligvis ville vært nødvendig underveis i prosjektet, som bidrar til å holde kostnader og tidsbruk nede.

Løsningen kan styres med ulike verktøy etter eget ønske: mus og tastatur, håndholdt presentasjonspeker, gamepad, touchscreen eller VR.