fbpx

FISKEOPPDRETT

Oppdrettsnæringen er en viktig bidragsyter for en bærekraftig fremtid som forsyner samfunnet med næringsrik og sunn kost. Vi i BEIN har erfaring med design og leveranse av systemer som inngår i oppdrettsanlegg. Våre nøkkeltjenester oppsummert:

 • Analyse og beregninger
 • Service

Vi i BEIN har tilegnet oss solid erfaring innenfor landbaserte oppdrettsanlegg. Vi har designet og levert systemer for flyttbare skjermer, skillegitter, inklusive dødfiskopplukkere og fortegningssystemer. Gjennom hele prosessen, fra design til levert produkt, har vi et tett samarbeid med kunde for å finne den best mulige løsningen med tanke på fiskens velferd, arbeidernes HMS, rømning, dødfiskhåndtering og fortrengning ved flytting av fisk. Vi har primært satset på landbaserte oppdrettsanlegg (RAS), men i kombinasjon med vår solide kunnskap om havrommet kan denne teknologien videreføres til flytende anlegg. Her kan vi også bistå med forankrings- og moringsanalyser, samt styrkeberegninger som vi kjenner godt fra vårt arbeide med offhore- og subsea marine-operasjoner.

Design og prosjektering

Vi kan utvikle dødfiskopplukk- og fortreningssystemer i flere ulike typer; mekanisk drevne og typer som bruker luftheisprinsippet. Vi har utviklet konsepter for fortrengning med manuelle og motoriserte drivere, med både vertikal og horisontal fortrengning. 

 • Manuell eller motorisert drift
 • NS9415 og NS9416
 • CE-merking

Vår design- og prosjekteringsprosess muliggjør et tett og inspirerende samarbeid med kunden. Målet er å levere en løsning som er den beste for kunden, og der man identifiserer uante problemstillinger og unike løsninger underveis i arbeidet.

Våre design og leveranser kan utføres i henhold til NS9415 og NS9416, med tilhørende CE-merking der det er et krav. Med våre foretrukne samarbeidspartnere innen plastmaskinering, plastsveising og fabrikasjon av metaller, kan vi levere den best mulige løsningen for ditt system. Flere av våre samarbeidspartnere har erfaring med leveranser til oppdrettsnæringen.

3D-visualisering

Vi i BEIN har solid erfaring med levering av 3D-visualisering, animasjoner og interaktive opplevelser for fiskeoppdrett, maritim, offshore og marin-bransje. Våre nøkkeltjenester oppsummert:

 • 3D-modellering
 • Animasjon
 • Interaktive opplevelser og hurtig prototyping

Vi i BEIN har sterk tro på at modellering og 3D-visualisering er et viktig verktøy for oppdrettsnæringen, noe responsen fra våre kunder understreker. Kundene har vært svært fornøyde med bruken av visualiseringene vi har utviklet for markedsføring, søknadsprosesser, dokumentasjon og opplæring. En godt gjennomført modell kan bidra til å gi beslutningstagere kjennskap og eierskap til løsningen tidlig i designfasen, og derfor bli et viktig verktøy i gjennomføringen av designet. Videre kan modellen brukes for interaksjonssjekk mellom forskjellige systemer og komponenter. Med vårt hurtigprototyping-prinsipp kan løsninger raskt verifiseres uten signifikante investeringer til utvikling.

Automasjon og elektro

Vi i BEIN kan levere elektrotekniske, automasjonsløsninger og tjenester for oppdrettsnæringen. Vi har erfaring med elektro- og automasjonsløsninger og elektrifisering for maritim, offshore og landindustri. Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Kontrollsystemer
 • Kraftelektrisk
 • Elektrifisering

Vår erfaring med screen/skillegitter og crowder/fortrengningsdesign, kombinert med vår kunnskap om elektriske drives og kontrollsystemer gjør BEIN til en solid partner i utvikling av automatiserte oppdrettsanlegg og tilhørende prosesser. Vi har som mål å utvikle løsninger fra operatørens perspektiv for å oppnå et pålitelig og kostnadseffektivt produkt over levetiden til anlegget. En god og varig løsning kan oppnås ved å verdsette operatør og studere prosessen tidlig i prosjekteringsfasen. Vi ønsker derfor å etablere kontrollmål, design av styrepult i samarbeid med kunden, for å finne den beste løsningen for operatøren og applikasjonen.

Typisk arbeidsflyt for systemdesign er å etablere et Single Line Diagram (SLD) og lastprofil i samarbeid med kunden, og en applikasjonsbeskrivelse. Vi kan videre bistå med systemdesign og topologi, for eksempel i prosjekter der plass eller varmeveksling er avgjørende. Videre kan vi bistå med valg av komponenter for å optimere prosessen, basert på håndberegninger for laster og ytelse. Om nødvendig, kan mer detaljerte lastanalyser og simuleringer utføres for å optimere systemet. Vi kan utføre selektivitets- og lastanalyser, samt kabel- og kortslutnings beregninger som dokumenteres hensiktsmessig. Vi har et tett samarbeid med ulike tavlebyggere med solid erfaring i konstruksjon, produksjon og service av marine kraftelektriske systemer.

BEIN er en fremtidsrettet bedrift, og har derfor etablert elektrifiseringsløsninger som et satsingsområde. Med stadig økende usikkerhet i oljepris, press fra lovgivere og klimaforandringer har vi stor tro på å kombinere vår ekspertise for å levere elektriske nullutslippsløsninger som et jevnbyrdig alternativ til fossile forbrenningsmotorer. Arbeidsflyten går typisk i å etablere en lastprofil for å se mulig påvirkning på energiforbruk, innkjøp- og levetidskostnader elektrifisering kan ha i ditt system.

Analyse og beregninger

BEIN er en ingeniørbedrift som lever av å utføre forskjellige analyser og beregninger i forskjellige detaljgrader, både for og med kunder i flere utfordrende bransjer. Våre aktuelle nøkkeltjenester for oppdrettsnæringen oppsummert:

 • Dynamikk, statikk og styrkeberegninger
 • Materialvalg
 • Moring- og ankringsanalyser

Analyser og beregninger er fundamentalt i arbeidet med å få fram et oppdrettsanlegg som er sikkert, praktisk og utnytter korrekte materialers potensiale på en fornuftig måte. Vi i BEIN har erfaring med mange forskjellige typer analyser og beregninger. Arbeidsflyten starte ofte med enkle håndberegninger for å få et initialt vurderingsgrunnlag på hva som fungerer og ikke. Videre er det naturlig å ta i bruk kraftige datatekniske verktøy for numerisk modellering, simulering og analyse.

Vi i BEIN har og solid erfaring med marine operasjoner, i ledelse, forberedelser og gjennomføring, særlig offshore løft. Ta kontakt med oss i dag, så kan vi sammen finne hvilke tjenester som trengs for å løse og realisere ditt prosjekt.

Service

BEIN har ingeniører med solid erfaring på service i felt rettet mot marine bransjer. Våre nøkkeltjenester oppsummert:

 • Ledelse, forberedelser og gjennomføring av operasjoner
 • Mekanisk service
 • Elektroteknisk og kontrollsystemer

Vi kan bistå med service for både flytende åpne og lukkede, samt landbaserte anlegg. Våre ingeniører har nødvendige sertifikater og kurs for å utføre servicearbeider offshore og på land. 

Typisk kan vi bistå med forberedelser og ledelser under gjennomføring av offshore løft og installasjoner. Videre kan vi bistå med forberedelser og ledelse under utbedringsarbeider av mekaniske og elektrotekniske system. Dette inkluderer feilsøking og dokumentering som tredjepart ved eventuelle claims/krav. Vi utfører også service, vedlikehold og commissioning/idriftsettelse på egne kontrollsystem, drives og frekvensomformere. For elektriske arbeider kan vår foretrukne partner utføre det meste av lavspentarbeider over hele verden. Ta kontakt med oss i dag så vi sammen kan få anlegget til å gå igjen.