fbpx

SKILLEGITTER

Landbaserte RAS-anlegg for oppdrett av laks fra smolt til slakteferdig størrelse blir mer og mer utbredt. For å kunne opprettholde sporbarhet gjennom fiskens livsløp og for å ha kontroll på foringsmengde er det viktig å kunne skille fisken etter størrelse. I landbaserte RAS-anlegg er det vanlig å ha ringformede bassenger hvor vannet sirkulerer med en gitt strømningshastighet. På den måten vil fisken konstant måtte svømme, noe som resulterer i bedre kvalitet på kjøttet. Det er også denne strømningshastigheten som muliggjør rensing og filtrering av vannet.

I de sirkulære bassengene blir det gjerne montert skillegitter for å skille forskjellig fiskestørrelser. Disse skillegitterene skaper et kammer for hver fiskestørrelse, typisk 8 til 12 kammer er vanlig i et RAS-anlegg. Skillegitterene blir gjerne laget i syrefast stål, kompositt eller plast avhengig av anleggets størrelse og strømningshastighet som er utslagsgivende ved strukturberegningen av skillegitterene.

Etter hvert som fisken vokser, vil den kreve mer plass. Derfor har flere oppdrettere etterspurt skillegittere som er flyttbare slik at volumet i hvert kammer kan justeres etter fiskestørrelse og antall fisk. BEIN har derfor utviklet skillegittere som er montert på en motorisert drivenhet som kan kjøres rundt på skinner langs med bassengets vegger.

En annen fordel med bruk av flyttbare skillegitter er logistikk av fisken. Smolten blir gjerne plassert i det første kammeret mens slakteluken i RAS-anlegget er i det siste kammeret. Når smolten har vokst tilstrekkelig blir den forflyttet til neste kammer. Det gjøres ved at skillegitterene i det første kammeret kjøres tett inntil hverandre mens man åpner en luke i skillegitter nummer to. Dette kallers fortrengning/forflytting av fisk (crowding). Fisken vil da søke mot det åpne volumet i kammer nummer to. Når all fisken fra kammer nummer en er fortrengt over i kammer nummer to, lukkes luka i skillegitter nummer to. Deretter kjøres skillegitter nummer en tilbake sånn at det blir et stort volum som er klart for å ta imot ny forsyning av smolt. Denne prosessen gjentas ved hver nye smolt leveranse og etter omtrent et år har fisken fra det første kammeret nådd slakteluken i det siste kammeret i slakteklar størrelse.

Lukene på skillegitterene er gjerne plassert på den ene siden av skillegitterene. Det er derfor ikke tilstrekkelig å kun kjøre skillegitterene inntil hverandre for å gjøre fortrengingen. For å få fortrenge all fisken over til neste kammer trengs også et utstyr for å fortrenge fisken på tvers av kammeret. Dette utstyret kalles en crowder og kan forflytte seg som en vegg langs med to skillegitter.

Selv om man i et RAS-anlegg har god kontroll på kjemisk sammenstilling i vannet og mating av fisken så vil noe dødelighet blant fisken forekomme. Det er viktig at de døde fiskene blir fjernet før forråtnelses prosessen skaper hydrogensulfid i vannet. Fiskene som dør, vil følge strømmen inntil de treffer skillegitterene. Dødfisken vil kunne havne på gulvnivå, men også høyere opp på skillegitterene. For å fjerne disse på en enkel måte kreves et mekanisk system som opereres fra gangbanen til skillegitterene.

BEIN har gjort produktutvikling i form av konseptutvikling, mekanisk design, styrkeberegning, teknisk-tegning og fabrikasjons oppfølging av komplett system med skillegitter, drivenheter, crowder og dødfisk opplukk-system. Gjennom utførte prosjekter har vi tilegnet oss spisskompetanse på flyttbare skillegittere og har utviklet konsepter for generasjon 2 av disse som vil forenkle konseptet, redusere strømningsmotstand og ivareta fiskevelferden.