fbpx

FORNYBAR

BEIN Engineering er en fremtidsrettet bedrift som har innovasjon og samfunn i hjertet. Derfor er klimaavtrykk og energieffektive løsninger alltid en naturlig faktor i designprosessen hos oss i BEIN. I en verden i stadig forandring satser vi i BEIN på å levere løsninger som varer. Våre nøkkelkunnskaper oppsummert:

  • Energilagring, energihøsting og peak shaving
  • Forskning og utviklingsprosjekter: Visualiseringer, design- og engineeringstudier

Det er en klar trend i markedene med stadig større fokus på klimaavtrykk, og BEIN har satt seg som mål å være bidragsyter for en bærekraftig framtid. Fornybare energikilder finnes i mange former, og har til felles at de gir en kontinuerlig energitilgang som ikke brukes opp innen definerte tidsrammer. Vi vil i samarbeid med kunden gjøre en vurdering av ulike energieffektiviseringstiltak og innføring av fornybare energikilder for å drive den aktuelle prosessen uten å påvirke miljøet negativt. Vi bistår i utviklingsprosjekter med design og engineering for å tidlig avdekke muligheter og begrensninger. Vi assisterer med 3D-visualiseringer i form av stillbilder og animasjoner med lyd (det vil si musikk og voice-over) av konsepter og ideer for bruk i markedsføring materiell, tekniske illustrasjoner/beskrivelser og søknadsprosesser for lettere å overbevise interesseparter.

Offshore vind

Vi i BEIN har tilegnet oss solid erfaring med tjenester rettet mot offshore vind og elektrifiseringsløsninger i marin sektor. Vi har gode relasjoner til en større aktør innen offshore vind og leverer faste tjenester innen marine operasjoner for nybygg og vedlikehold. På bakgrunn av våre erfaringer i en slik krevende bransje, ønsker vi å fortsette med et tett samarbeid med våre kunder for å sikre gode løsninger og tidseffektive operasjoner.

Elektrifisering

I mange prosjekter dukker det ofte opp et behov for å kunne påvirke dynamiske akser for å få et mer optimalt system. Med elektrisk drift av akser kan overflødig og regenerativ energi enkelt lagres i dedikerte systemer, for eksempel batterier. Ved å innføre smart styring av komponenter i kombinasjon med regenerativ drift, energilagring og fornybar energiproduksjon kan drivstoff-forbruk reduseres om ikke elimineres. Slike løsninger vil lønne seg over hele levetiden til maskinen eller anlegget.

Energilagring, energihøsting og peak shaving

I samarbeid med vår foretrukne partner på tavlebygging og energilagrinssystemer kan vi i BEIN tilby løsninger og produkter som er optimalisert for ditt prosjekt. I samarbeid med kunden kan vi designe løsninger for den aktuelle applikasjonen som utnytter et smart nettverk av komponenter for å redusere energiforbruket betydelig. Der det er aktuelt kan man integrere energilagring med energihøstingssystemer for å øke effektiviteten ytterligere. Peak shaving er en smart styring av energilagring, høsting og regenerativ drift slik at man forbereder systemet til å kunne levere eller supplere nok energi under særlig energikrevende perioder.

Bioenergi

I prosjekt for kunde har vi assistert med planlegging av større anlegg tilknyttet foredling av trevirke for videre bruk som erstatning av fossilt brensel i kraftverk. 3D-visualiseringer har vært brukt for raskt å skape presentasjonsmateriell ved innsalg av tekniske løsninger og for sjekk av grensesnitt. Layout tegninger har blitt etablert i forbindelse med planlegging av anlegg. Dimensjonering og tegning av komponenter som til eksempel trykktanker har vært blitt utført av BEIN sitt erfarne senior personell.