fbpx

FORSKNING OG UTVIKLING

BEIN bistår en rekke firmaer og enkeltpersoner med å visualisere tekniske løsninger slik at det blir lettere å få frem budskapet i forbindelse med innsalg av ideer og konsepter mot kunder og andre interessepartier. Dette gjerne i forbindelse med søknadsprosesser for å få finansiell støtte til sine utviklingsprosjekter.

  • Visualisering av tekniske løsninger slik at de blir salgbare.
  • Teknisk bistand i forbindelse med å undersøke om et konsept er realiserbart eller ikke allerede før noe er laget og/eller testet (teknisk tegning, beregninger og funksjonsbeskrivelser).
  • Bygging og testing av protyper.
  • Gjennom bakvendt konstruksjon «reverse engineering» etablere teknisk dokumentasjon etter bygging og testing av prototyper.

Ved å ha dybdekunnskap i tekniske løsninger på mekanikk, struktur og materialer kombinerer vi denne kunnskapen som erfarne ingeniører med vårt øye for detaljer, estetikk og de beste verktøyene og metodene slik at ideer og konsepter blir lettere salgbare. – Ser det bra ut, så er det ofte det! 

Med vår tekniske bakgrunn kan vi dimensjonere og regne på ting samt dokumentere dette. Våre programmerere på elektro, drives og kontroll kan bygge teknisk komplekse løsninger for testformål så vel som for endelige produkter og «sette ting i bevegelse». 

Ved å kombinere ovennevnte kan vi på et tidlig stadie undersøke om et konsept er realiserbart eller ikke, allerede før noe er laget og/eller testet. Avhengig av konseptets størrelse og kompleksitet er dette i mange tilfeller den mest kosteffektive prosessen, men ofte kan også en prototype med tilhørende testing være det riktige stedet å begynne.

Gjennom såkalt bakvendt konstruksjon eller «reverse engineering» kan vi med utgangspunkt i en fysisk modell jobbe oss tilbake til «tegnebrettet» for å dokumentere. Dette kan også skje i form av 3D-scan av modeller slik at vi raskt kan få en 3D-modell å jobbe videre med. Vi leverer 3D-printede modeller og kan også bygge funksjonelle prototyper i ønsket skala. Vi har også tilgang til testfasiliteter for ulike formål.

Noen fellesnevnere for samtlige i BEIN er at vi er nysgjerrige og har skaperglede. Med gode samarbeidsevner og erfarent personell kan vi hjelpe deg med å komme videre med å sette ideen din til livs. 

Siden starten har BEIN hatt god kontakt med miljøer innen avansert forskning. Vi har levert flere studier tilknyttet anlegg for blant annet nøytronforskning. Nye utfordringer hvor vår kreativitet og kunnskap har vært satt på prøve, men hvor våre interne prosesser og evne til omstilling, kombinert med erfaring fra en rekke liknende tekniske utfordringer fra andre bransjer har gitt gode resultater. Blant annet har vi utviklet konsepter for fjernstyrt utskifting av filtre for medier hvor radioaktivt avfall fra forskning har krevd ubemannede prosesser for håndtering. Paralleller knyttes til vår offshore og subsea erfaring med blant annet bruk av undervannsroboter med spesialtilpassede verktøy og i krevende forhold/miljøer.

CONCEPT ANIMATION: REMOTELY OPERATED FILTER REPLACEMENT SYSTEM!

Innen samme bransje har vi utviklet spesialtilpassede design for vakuumklamre (for ultra high vaccum sealing) samt systemer for skjerming av radioaktive prosesser (shielding). Med våre kontakter på sistnevnte kan vi også utføre shielding-analyser.

Et område i vekst og hvor BEIN har kunnskap og erfaring er elektrifiseringsløsninger. Dette er et satsningsområde for oss og hvor våre ingeniører kan bidra med visualiseringer, teknisk dokumentasjon, 3D modellering og tegning, beregninger og analyser, prototype-bygging, testing og fabrikasjon.

Ingen utfordringer er for store, ta kontakt for en uforpliktende prat. BEIN er vant med å jobbe under taushetserklæringer/avtaler (NDA – Non Disclosure Agreement). Dette gir deg som kunde trygghet om at dine ideer og konsepter ikke videreføres uten ditt samtykke.